Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij op 7 juni

Welpen jongens
1e Jesper Boukes (Balk) en Liam Nauta (Sneek)
2e Nico de Vries (Turns) en Jorrit Boersma (Scharnegoutum)

Welpen meisjes
1e Hendrika Stegenga (Balk) en Marrit Hoekstra (Scharnegoutum)
2e Mariska Stegenag (Balk) en Maren de Vries (Balk)
3e Floorke de Boer (Hommerts) en Foke Marij Bakker (Tersoal)

Pupillen Jongens
1e Frans Oosterbaan (Scharnegoutum) en Jelger-Sjoerd Kooistra (loenga)
2e Johannes de Boer (Hommerts) en Sander Zijlstra (Nijland)
3e Thijs Lanting (Scharnegoutum) en Bjorn Tuinstra (Folsgare)

Pupillen Meisjes
1e Jetske Zijlstra (Sibrandbuorren) en Anna Marit Twijnstra (Gauw)
2e Elina Schotanus (Harich), Anne Rixt Bakker (Tersoal) en Stientje Geertsma (Mantgum)

Schooljonges
1e Tymen Bijlsma (Bolsward), Cees Dedmer Kramer (B alk) en Folkert Yde Kievit (Sibrandabuorren)
2e Durk Bootsma (Tirns) en Jamie Nauta (Sneek)

Schoolmeisjes
1e Afke Marij van der Goot (Goenga) en Brecht Renema (Heeg)
2e Judith van der Weerdt (Easterein) en Sacha van Vugt (Hommerts)
3e Elbrich Kooistra (Loenga) en Ilse Baanstra (Sneek)

Jongens en Meisjes
1e Eline van Dijkhuizen (Nijland), Laura Dozeman (Hommerts) en Jeffrey van der Werf (Reahus)
2e Jan Johannes van der Kamp (Nijland) en Nynke Groenveld (Bolsward)
3e Inez de Jong (Lytsewierrum), Ruerd Andringa (Reahus) en Frieda Hofman (Hommerts)

terug naar het overzicht