Nieuws

Eerste kransen voor Nije Moed kaatsers op Zijlstra partij in Folsgeare

Wat een prachtige dag was om te kaatsen werd een beetje overschaduwd door de gebeurtenissen in Apeldoorn. Eigenlijk een feestelijke dag welke nooit meer feestelijk zal worden. Wij als kaatsers zullen ook altijd met de start van het seizoen even met de gedachten zijn bij deze Koninginnedag.

Wij starten deze dag om 11.00 in IJlst, bij Brink aangekomen blijkt deze nog van zijn wel verdiende rust te genieten. Zodat de overgebleven titanen gezamelijk naar Folsgeare fietsen. Omdat naar Jubbega geemigreerde kaatser Klaas Jan met de auto komt.

Bij de Zijlstra partij zijn dit jaar vijf parturen in de A-klasse zodat deze vier maal moeten aantreden. En in de B-klasse zijn zes parturen verdeeld over twee poules.
In de B-klasse hebben we als troef Nienke Luinenburg, deze weet met haar twee maten Ate Speerstra en Tjeerd Wesselius beide poule wedstrijden te winnen. In de finale tegen het partuur van Harry Bonnema gaat het gelijk op en ze komen achter op 4 - 3. Maar dan gaat het mis met het partuur Bonnema, vele buitenslagen en het partuur van Nienke wint de krans.

In de A-klasse hebben we drie ijzers in het vuur, Klaas Jan Rijpma, Ludo (kleine oogjes) Brink en Nico de Boer. Het partuur van Ludo weet in de tweede ronde te stunten door een vijf nul achterstand in winst om te zetten. Ook het partuur van Klaas Jan heeft het dreeg, maar liefst drie partijen eindigen in 5 - 5 waarvan twee partijen ook nog op 6 - 6. Zij weten toch al deze partijen te winnen. Zodat Klaas Jan met zijn maten Jeroen Haringa en Fonger Beers de krans en de vleesprijzen in ontvangst nemen. Jeroen Haringa wordt de koning van de partij.

terug naar het nieuws overzicht