Agenda

Mei 2023
Zon. 28 mei
Sikmapartij
13:00 in Oosthem
Juni 2023
Zat. 10 juni
Bring de keatsers by it keatsen
In Itens en Boazum
Vr. 23 juni
Federatie afdelingskampioenschap
Aanvang 16:00
Augustus 2023
Zat. 26 augustus
Pupillen meisjes
Aanvang 10 uur op het sportveld in IJlst