Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij in IJlst met 113 deelnemers

Onder prachtige omstandigheden en met 113 deelnemers in 7 categorien werd de federatie jeugdpartij van Sneek e.o. in IJlst verkaatst op vrijdag 27 mei.

Uitslagen.
Welpen (9p) .
1e Siebolt Hofman (Hommerts) en Berber van der Goot (Goenga)
2e Jurjen van Dalfsen (Nijland) en Rigt van der Velde (Goenga)
3e Elbrich Kooistra (Loenga) en Bjerno Veenbrink (Hommerts)
1e verl. Rutger Altenburg (Reahus), Johannes de Boer (Hommerts) en Anna Mutsaers (Goenga)
2e verl. Jelmer de Boer (Nijland) en Jildau de Graaf (Scharnegoutum)

Pupillen meisjes (9p).
1e Eline van Dijkhuizen (Nijland) en Ilse Elzinga (Ijsbrechtum)
2e Jetske de Boer (Hommerts) en Susan de Vries (Goenga)
3e Yrsa Dijkstra (Makkum) en Afke Marij van der Goot (Goenga)
1e verl. Frieda Hofman (Hommerts) en Esther Altenburg (Reahus)
2e verl. Idske Groenveld (Bolsward) en Anne Sjoukje Leenstra (Gauw)

Pupillen Jongens (4p).
1e Matthys Renema (Heeg) en Wessel Zijlstra (Nijland)
2e Durk Bootsma (Tirns) en Roy Dylan Frankena (Hidaard)

Schoolmeisjes (7p).
1e Trudie Hoekstra (Reahus) en Myrthe de Boer (Hommerts)
2e Maureen Noordhuis (Bolsward) en Ingrid Dijkstra (Folsgare)
1e verl. Esther Cuperus (Nijland) en Geeske Kempenaar (Folsgare)

Schooljongens (4p).
1e Aizo Veltman (Hommerts) en Jitze Floris (Joure)
2e Bert Veltman (Hommerts), Dennis Damstra (Oosthem) en Redmer van Netten (Gaastmeer)

Jongens en Meisjes (9p)
1e Wesley van de Wint (Kubaard), Jacob Visser (Boazum) en Marit Folkertsma (Folsgare)
2e Jelger de Boer (Hommerts), Corrie Kroondijk (Easterein) en Julia Paauw (Easterein)
3e Timen van Gelderen (Gauw), Kees van der Horst (Easterein) en Manon Elzinga (Ijsbrechtum)
1e verl. Jeroen de Boer (Spannum), Lammert Stegenga (Oudega) en Jasper Pranger (Sneek)
2e verl. Klaas Jan Oosterbaan (‘S goutum), Sander Pranger (Sneek) en Egbert Bethlehem (Hommerts)

Junioren (6p)
1e Rémon Tie Bouma (Easterein), Jan Teade Nauta (Drylts) en Jeska Terpstra (Easterein)
2e Jouke Dotinga (Gauw), Reinder Reitsma (Drylts) en Anniek Folkertsma (Folsgare)

terug naar het overzicht