Federatie verslagen

Hofstee en Van der Veer winnen in IJlst

IJlst, Pieter Hofstee en Ronald van der Veer hebben in IJlst De Vries Interieurs partij gewonnen in de A-klasse. Op een lijst van vier parturen wisten zij alle wedstrijden te winnen. Het partuur van Jurjan Rijpma, Peter Jansen en Anco Elgersma wist na een moeizame start toch nog op 15 eersten te komen. En hiermee de tweede prijs te winnen.

In de B-klasse ging de finale tussen de sterke parturen van Hotse Jellema, Bertus Bootsma en Pieter Groenveld en dat van Ludy Limburg, Yme Hiemstra en Jaap Jelle van der Goot. In deze finale was het partuur van Limburg het sterkste en wist de partij op 5 – 4 6 – 4 in hun voordeel te beslissen.

De verliezers van de B-klasse ging met de opstappers en de 40+ kaatsers de opstapronde in. Omdat er twee parturen waren in de 40+ klasse kaatsten deze eerst tegen elkaar. Het partuur wat deze partij won, mocht als compleet partuur verder in de opstapronde. Dit was het partuur van Harm van Gelderen, Klaas de Bruin en Rink Kuipers. Zij wisten ook door te dringen naar de finale van deze ronde en troffen daar het partuur van Freek Terw van Scheltinga, Johan Boorsma en Jan van der Wal. Maar het partuur van Terw van Scheltinga pakte de eerste vier eersten op 6 – 6, en daarmee was het verzet gebroken. Zij wonnen een beetje geflatteerd de partij op 5 – 0 6 – 6. Vooral voor Harm kwam dit verlies vrij hard aan, hij had de kracht niet meer om ook zijn tas mee naar huis te nemen. En gaf deze maar af aan de supporters, echter na een aantal biertje kwam hij erachter dat zijn fietssleutel in de tas zat. Na veel heen en weer gebel, kwam Janny met de sleutel. Voor meer info. www.kfdlg.nl

Bij de dames waren er drie parturen naar IJlst gekomen deze streden in een poule om 1 prijs. De eerste partij was ook gelijk de finale het partuur van Sijtske Merkus, Afke van der Berg en Lipkje Rijpma versloegen op 5 – 5 6 – 6 het partuur van Aaltsje Wesselius, Antsje Kievit en Margriet Adema. De andere partijen werd ook een overwinning voor bovengenoemde parturen. Waardoor het partuur van Merkus winnaar werd.


Uitslag A-klasse.
1e Pieter Hofstee en Ronald van der Veer (Goaiingea)
2e Jurjan Rijpma, Peter Jansen en Anco Elgersma (Boazum)

B-klasse.
1e Ludy Limburg, Yme Hiemstra en Jaap Jelle van der Goot (S’goutum)
2e Hotse Jellema, Bertus Bootsma en Pieter Groenveld (Snits)

40+ en opstappers.
1e Freek Ter v Sch. (Reahus), Johan Boorsma (S’goutum) en Jan van der Wal (Drylts)
2e Harm van Gelderen, Klaas de Bruin en Rink Kuipers (Goaiingea)

Dames.
1e Sijtske Merkus, Afke van der Berg en Lipkje Rijpma (Boazum) 

terug naar het overzicht