Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij

Federatie Sneek e.o., vrijdagmiddag 18 juni waren de federatie jeugdkaatsers te gast in IJlst. In de vier categorieën waren 86 kaatsers actief. De uitslag was als volgt.

Welpen. (16 parturen)

1e prijs Jeska Terpstra Easterein en Esmee Bijlsma Scharenegoutum
2e prijs Klaas Jan Oosterbaan Scharnegoutum en Esther Schot IJlst
3e prijs Jacob Pier Breeuwsma Folsgare en Hessel de Groot Scharnegoutum
3e prijs Feike Douwe Zijlstra Folsgare en Marrit Oosterbaan Goenga

1e verl Marieke Schaap Tirns en Jesse Kaptein Folsgare
2e verl Bart Frank Bouma Jutrijp en Marije Sweering Folsgare

Pupillen (14 parturen)

1e prijs Gert Jan Bootsma Itens en Marko Hoekstra Hommerts
2e prijs Dewy de Jong Goenga en Johannes Reiker Scharnegoutum
3e prijs Jelmer de Boer IJlst en Margriet Abma Hommerts
3e prijs Menno Sweering Folsgare, Reinder Reitsma IJlst en Thys Jaarsma Boazum

1e verl Pytrik Zijlstra Folsgare en Jan Teade Nauta IJlst
2e verl Geke Posthuma Folsgare en Anneke Leyenaar Itens

Schooljeugd (4 parturen)

1e prijs Jan Peter Bootsma Itens, Vera Mooij Folsgare en Janneke Zijlstra Scharnegoutum
2e prijs Alina Brandsma Goenga, Meindert de Groot Scharnegoutum en Lieuwe Feenstra Heeg

Jongens en Meisjes (7 parturen)

1e prijs Lars Breeuwsma Folsgare en Jellina Huitema Jutrijp
2e prijs Johan de Boer Hommerts, Egbert Sicco Heins Easterein en Sigrid de Jong Blauwhuis

1e verl Jos Houtsma Ysbrechtum en Aaltsje Kroes Goenga

terug naar het overzicht