Federatie verslagen

Federatie senioren IJlst zeer lage opkomst

IJlst, jaarlijks komen de federatie senioren kaatsers naar IJlst om daar op de De Vries interieurs partij te strijden om de prijzen. Dit jaar zette in IJlst ook de trend van de andere partijen zich voort door een bedroevende opkomst. In de A en dames klasse waren maar voor elk twee parturen aangemeld, zodat deze in zijn geheel niet doorging. Voor de B klasse waren er vier en de C klasse vijf parturen welke de strijd aangingen in het poule kaatsen.
In de B klasse moest dus drie maal gekaatst worden. En het partuur van Simon Dijkstra, Laas Bonnema en Johan van der Wal. En dat van Nico de Boer, Wim Zijsling en Tjerk Bakker wisten beide de eerste twee partijen te winnen. Zodat er een echte finale werd gekaatst. Het partuur van Dijkstra kwam op een spel voorsprong, maar De Boer c.s. kwam terug en wisten te partij te winnen op 5 – 3 6 – 4.


In de C klasse moesten de parturen vier keer aan de bak en hier was het partuur van Johan Wittermans, Rienk Kuipers en Broer Andringa. Heer en meester door alle partijen te winnen, de strijd om de tweede plaats was spannender. En dat moest in de laatste partij uitgemaakt worden tussen de parturen van Oeds Broersma, Catrinus Kooistra en Romke Schaap. En het IJlster partuur van Bauke Weerstra, Jan Nooitgedagt en Ludo Brink. Broersma en zijn maten wisten deze partij nipt met 5 – 4 en 6 – 2 te winnen.


B-klasse
1e Nico de Boer, Wim Zijlsing en Tjerk Bakker (IJlst)
2e Simon Dijkstra, Laas Bonnema en Johan van der Wal (Folsgare)

C-klasse
1e Johan Wittermans (Scharnegoutum), Rienk Kuipers (Sijbrandaburen) en Broer Andringa(Tirns)
2e Oeds Broersma (Witmarsum), Catrinus Kooistra (Goenga) en Romke Schaap (Tirns)

 

terug naar het overzicht