Federatie verslagen

Federatie jeugd actief in IJlst

IJlst, onder goede omstandigheden met een redelijke wind werd afgelopen zaterdag de Thuiszorg Zuidwest Friesland federatie jeugd partij in IJlst gehouden. Een veertig tal jeugd kaatsers waren naar IJlst gekomen om daar te strijden om de kransen.

Bij de jeugd van 14 - 16 jaar waren er drie parturen welke in een poule tegen elkaar moesten kaatsen. Het partuur van Freerk Terwisscha van Scheltinga, Sjoerd Talsma en Tessa van der Laan wisten beide partijen te winnen en zodoende de winst te behalen. De tweede plaats werd op tegeneersten beslist, en zou met 12 eersten tegen gewonnen worden door Jos van der Werf, Wiebe Weersma en Marielle Lanting.

Bij de jeugd van 11 -13 jaar streden er 6 parturen verdeeld over twee poules om de prijzen.
De winnaars van de poules wisten beide met twee winst partijen de finale te halen. Alle ingrediënten voor een spannende finale. Maar niets was minder waar. En het zou een eenzijdige finale worden welke een 5 – 0 6 – 0 overwinning opleverde voor Magriet van der Meer en Betty van der Laan. En zo moesten Arjen van der Wal, Gabriela Bouma en Femke Mes genoegen nemen met de tweede plaats. De strijd om de derde of niets was spannender en zou op 5 – 5 6 – 4 worden beslist in het voordeel van Martin Reitsma en Janneke Terpstra. Tegen het partuur van Arjen Schipper, Harmke van der Werf en Tsjitske Galama.

Bij de jeugd van 8 - 10 jaar ging de strijd om de kransen tussen parturen van tweetallen. In totaal een 8 parturen waren naar IJlst gekomen. De finale zou gaan tussen de parturen van Michel Hornstra en Jildau Sweering en dat van Sjoerd Hettinga en Elma Breeuwsma. Het eerste genoemde partuur kaatste degelijk en sterk en wist zo op 5 – 1 en 6 – 2 de finale in hun voordeel te beslissen. En voor beide kaatsers was het de eerste krans die ze wonnen. De verliezers finale ging tussen het partuur van de bijgelote Fabian van der Haag en Sigrid de Jong en dat van Rick Atsma en Ciska Bruinsma. Het partuur van Fabian zou de finale winnen met 5 – 3 en 6 – 0.

14 – 16 jaar.
1e Freerk terw van Scheltinga, Sjoerd Talsma & Tessa vd Laan
2e Jos van der Werf, Wiebe Weersma & MarielleLanting

11 – 13 jaar.
1e Margriet van der Meer en Betty van der Laan
2e Arjen van der Wal,Gabriela Bouma & Femke Mes
3e Martin Reitsma en Janneke Terpstra

8 – 10 jaar.
Winnaarsronde
1e Michel Hornstra en Jildau Sweering
2e Sjoerd Hettinga en Elma Breeuwsma

Verliezersronde
1e Fabian van der Haag en Sigrid de Jong
2e Rick Atsma en Ciska Bruinsma
 

terug naar het overzicht