Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij in IJlst met 87 kaatsers

IJlst, de federatie jeugdpartij voor de verenigingen van Sneek e.o. bracht afgelopen vrijdag maar liefst 87 kaatsers en kaatsters in de perken bij Nije Moed. Op een zonning maar met een flinke wind werd er in vijf categorieën gekaatst. De uitslag was als volgt.


Welpen (11 parturen)
1e Pytrik Zijlstra (Folsgeare) en Rixt Bosma (Hommerts)
2e Tim Oppedijk (Drylts) en Marko Hoekstra (Hommerts)
3e Zoë de Jong (Goenga) en Lisanne v/d Gaast (Drylts)
1e verl. Dorien Stilma (Folsgeare) en Jetze Wiersma (Hommerts)
2e verl. Janine Stilma (Folsgeare) en Wietze Wempe (Hommerts)

Meisjes Pupillen (9 parturen)
1e Nieske Hoekstra (Reahus/Tirns) en Andrea Kroes (Goenga)
2e Arjanne Schaafsma (Easterein) en Gerbrig Jansen (Drylts)
3e Sanne Koning (Drylts) en Hannah Stienstra (Goenga)
1e verl. Aniek Folkertsma (Folsgeare) en Geke Posthuma (Folsgeare)
2e verl. Lisanne Folkertsma (Folsgeare) en Anneke Douna (Drylts)

Jongens Pupillen (8 parturen)
1e Wout Zijlstra (Folsgeare) en Erik Schot (Drylts)
2e Bote Jellema (Easterein) en Germ Wijnja (Drylts)
1e verl. Jan Teade Nauta (Drylts), Meindert de Groot (S’goutum) en Lieuwe Feenstra (Hommerts)
2e verl. Jelmer de Boer (Drylts) en Frank Zijsling (Drylts)

School jeugd (8 parturen)
1e Ane Boschma (Easterein) en Elma Breeuwsma (Folsgeare)
2e Nies Douwe Yntema (Easterein) en Jannike Popma (Wolsum)
1e verl. Wietse Vink (Easterein) en Geldou de Boer (Wolsum)
2e verl. Foeke Reitsma (Easterein) en Baukje v/d Zee (Wolsum)

Jongens en Meisjes (5 parturen)
1e Jeroen Rabe (Folsgeare), Sybrich Wiersma (Boalsert) en Jeen Houtsma (Ysbrechtum)
2e Lars Breeuwsma (Folsgeare), Marijke Schipper (Ysbrechtum) en Anneke Hofstee (Easterein)


 

terug naar het overzicht