Federatie verslagen

Welpen federatie afdeling

Met 7 parturen op de lijst bij de welpen jongens kon er onder goede omstandigheden gekaatst worden. Na twee omlopen waren het de parturen van Jacob Pier Breeuwsma en Feike Douwe Zijlstra uit Folsgare en het partuur uit Hommerts met Egbert Bethlehem en Jelger de Boer welke in de finale kwamen. De finale zou eindigen in een zege op 5 - 2 6 - 0 voor het partuur uit Folsgare. In de verliezersronde wist het partuur van Hugo van Schepen, Jorn Hijlkema en Germ-Jan Dotinga uit Goenga in de finale te winnen van Jelke Bootsma, Hidde Popma en Bouwe Overwijk uit Wolsum.

Uitslag welpen Jongens
1e Jacob Pier Breeuwsma en Feike Douwe Zijlstra - Folsgare
2e Egbert Bethlehem en Jelger de Boer - Hommerts

1e verl. Hugo van Schepen, Jorn Hijlkema en Germ-Jan Dotinga - Goenga

Bij de welpenmeisjes waren er drie parturen welke een poule kaatsen in de laatste wedstrijd kwamen de beide parturen te staan welke de eerste wedstrijd hadden gewonnen. Waardoor een echte finale kwam. In deze finale stonden de parturen van Marije Sweering en Marit Folkertsma uit Folsgare en Fardau de Jong en Janna Kroon uit Wolsum. Eerst genoemden wisten de partij te winnen op 5 - 2 6 - 2

Uitslag welpen meisjes.
1e Marije Sweering en Marit Folkertsma - Folsgare
2e Fardau de Jong en Janna Kroon - Wolsum

terug naar het overzicht