Federatie verslagen

Pupillen federatie afdeling

Bij de pupillen jongens waren er vier parturen welke in een poule tegen elkaar streeden. Door alle drie de partijen te winnen kwam het partuur van Folsgare als winnaar uit de bus. Dit waren Tjeard Andries Weersma, Roel Damstra en Welmer de Boer. Tweede met 16 eersten voor werden Marko Hoekstra en Jetze Wiersma uit Hommerts.

Uitslag pupillen jongens
1e Tsjeard Andries Weersma, Roel Damstra en Welmer de Boer - Folsgare
2e Marko Hoekstra en Jetze Wiersma - Hommerts

Bij de pupillen meisjes waren er vijf parturen welke de strijd met elkaar aan gingen. Bij de meisjes wist het partuur uit Wolsum van Marieke Popma en Rianne de Jong alle partijen te winnen, en zo de afdelingsprijs veilig te stellen. Als tweede met 25 eersten voor werd het partuur van Ilse Hijlkema, Zoe de Jong en Anoek Bottema uit Goenga.

Uitslag pupillen meisjes.
1e Marieke Popma en Rianne de Jong - Wolsum
2e Ilse Hijlkema, Zoe de Jong en Anoek Bottema - Goenga

terug naar het overzicht