Federatie verslagen

Jongens en meisjes federatie afdeling

Bij de jongens en meisjes waren er vier parturen twee meisjesparturen en twee jongensparturen. Er werd besloten deze niet in poule te laten kaatsen maar twee keer de jongens tegen de jongens. En de meisjes tegen de meisjes. Om toch het kaatsen door te laten gaan. Bij de jongens kwam als winnaar uit de bus het partuur van Folsgare met Klaas Sijtsma, Lars Breeuwsma en Wout Zijlstra. Bij de meisjes kwam het partuur ook uit Folsgare en bestond uit Rixt Hettinga, Elma Breeuwsma en Jildou Sweering.

Uitslag Jongens.
1e Klaas Sijtsma, Lars Breeuwsma en Wout Zijlstra - Folsgare

Uitslag Meisjes.
1e Rixt Hettinga, Elma Breeuwsma en Jildou Sweering - Folsgare

terug naar het overzicht