KNKB verslagen

KNKB jongens A/B

KNKB Jongens A/B in IJlst.
Met 19 parturen in de B en 6 parturen in de A waren de KNKB jongens te gast in IJlst. Onder prima omstandigheden werd er tot drie uur gekaatst. Helaas begon het toen wat te regenen maar het was niet anders. In de B klasse kwamen in de finale de parturen Jan Tijtsma, Libbe Mud en Ignas Dijkstra en het partuur van Jelmer Dijkstra, Fransisco de Boer en Jan Sijtma tegen elkaar. De laatsen konden het prima spel wat ze in eerde omlopen vertoonden niet voortzetten. En verloren met 5 – 2 6 – 2 de finale. De derde prijs was voor het partuur van Jort Norder, Dooitze de Boer en Thomas Jarno Miltenburg. In de A klas waren de parturen van Herman Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Patrick van Dellen gekomen door alle drie de poule wedstrijden te winnen. Het andere partuur was met 18 eersten voor daar gekomen en bestond uit Hielke Beijering, Jelle Pieter van de Walt en Pieter Jan Leijenaar. Laast genoemden konden geen vuist maken tegen het partuur van Schuitmaker en gingen kansloos met 5 – 0 6 – 0 ten onder.


B – Klasse
1e Jan Tijsma (Anjum), Libbe Mud (Wergea) en Ignas Dijkstra (Mantgum)
2e Jelmer Dijkstra (Exmorra), Francisco de Boer (Dronryp) en Jan Sijtsma (Wommels)
3e Jort Norder (Franeker), Dooitze de Boer (Gaast) en Thomas Jarno Miltenburg (Bolsward)

1e verl. Jan Hermen Folkerts (Lollum), Bouke Andries Boersma (Reduzum) en Jorrit Tolsma (Arum)
2e verl. Gabe-Jan van Popta (Lollum), Jeroen de Boer (Spannum) en Hessel de Ree (Reduzum)
3e verl. Durk Hoogma (Baard), Hedser Mud (Wergea), Youri de Groot (Menaam)

A – Klasse
1e Harmen Schuitmaker (Slappeterp), Tom Gerard Cats (Menaam) en Patrick van Dellen (Berltsum)
2e Hielke Beijering (Hijum), Jelle Pieter van de Walt (Tzummarum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra) 

terug naar het overzicht